For all official information and updates regarding Covid-19 visit the South African Department of Health website at www.SAcoronavirus.co.za or their WhatsApp line on 0600-123456. If you want your own WhatsApp Chatbot visit www.whatskonnekt.com

Liewe Handelinge Familie

Ooreenkomstig die verklaring wat deur President Ramaphosa uitgereik is rakende die Corona virus en gepaardgaande riglyne, het die Bestuur van Handelinge besluit om alle dienste, kursusse en byeenkomste met onmiddelike effek op te skort tot verdere kennisgewing.

Ons Sondagdienste sal gedurende normale dienstye op verskillende interaktiewe aanlyn platforms (You Tube, WhatsApp, Facebook en Webblad) gestuur word om sodoende met ons geestelike familie in verbinding te bly. Ons wil ook graag alle selgroepe versoek om waar moontlik, met inagneming van die nodige gesondheidsmaatreëls,  voort te gaan met hulle byeenkomste. Dit is moontlik ook die ideale geleentheid vir ander lidmate om in te skakel by ‘n bestaande selgroep of om nuwe selgroepe te vorm.

Elmore, Erik sowel as Tieka sal nogsteeds beskikbaar wees om gemeentelede by te staan en te ondersteun soos die behoeftes ontstaan.

Ons moedig almal aan om in hierdie tyd te bid en in te tree om God se aangesig te soek vir naasbestaandes en ons land. In hierdie tyd van wêreldwye krisis is dit noodsaaklik dat ons kerk ‘n baken van hoop en vertroue is en Jesus Christus as die antwoord bied.

Ons wil u ook graag versoek om nogsteeds u dankoffer in ons rekening te betaal aangesien ons wil voortgaan om finansiële bystand te verleen aan behoeftige lidmate – meer so in die huidige situasie waarin ons onsself bevind. Die Snap Scan fasiliteit sowel as die bankbesonderhede, op ons webblad, sal onder Besonderhede asook facebook beskikbaar wees, indien u van hierdie maklike metode wil gebruik om fondse oor te plaas.

Ons sal u op hoogte hou met enige verdere ontwikkelinge en sal dit via die elektroniese en sosiale media doen.

Ons bid saam met u vir ons kerk en land en vertrou dat God se genade oor elke lidmaat en sy/haar naasbestaandes sal wees.

Jesus liefde

Handelinge Bestuur

 

 

                 

Ons wil graag jou getuie hoor oor wat die Here in jou lewe gedoen het en wat aan Hom al die lof en die eer bring.

 

Handelinge Jeug is prop vol pret.

 

 

 

In Hand 2:46 lees ons dat gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het in kleiner groepe. Jesus het self gesê waar 2 of meer in My naam bymekaar kom, daar is Ek.

  Registreer op E-pos lys...
 
Die uitstaand kenmerke van die gemeentes in die tyd van Handelinge is opgeteken in Hand 2: 43-47. “(43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. (44) Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel.  (45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  (46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met bludskap en in alle eenvoud geeët, (47) en God geprys.  Die hele volk was hulle goedgesind.  En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Almal, elkeen het hiertoe bygedra en hierdie duisende skakerings van Jesus se liefde het Å„ golf van liefde ontketen wat almal goedgesind teenoor hulle gemaak het.  So het die Koninkryk van God kragtig uitgebrei en is God en Sy naam verheerlik.

Laat hierdie jaar opnuut so wees vir Handelinge in Roodepoort en oral waar ons kom.  Liefde, liefde, liefde met begrip en fyn aanvoeling net daar waar jy is!

 

            

 

  Ons wil graag jou getuie hoor oor wat die Here in jou lewe gedoen het en wat aan Hom al die lof en die eer bring.
  Handelinge Jeug is prop vol pret.
  In Hand 2:46 lees ons dat gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het in kleiner groepe. Jesus het self gesê waar 2 of meer in My naam bymekaar kom, daar is Ek.
  Registreer op E-pos lys...
 
Die uitstaand kenmerke van die gemeentes in die tyd van Handelinge is opgeteken in Hand 2: 43-47. “(43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. (44) Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel.  (45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  (46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met bludskap en in alle eenvoud geeët, (47) en God geprys.  Die hele volk was hulle goedgesind.  En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Almal, elkeen het hiertoe bygedra en hierdie duisende skakerings van Jesus se liefde het Å„ golf van liefde ontketen wat almal goedgesind teenoor hulle gemaak het.  So het die Koninkryk van God kragtig uitgebrei en is God en Sy naam verheerlik.

Laat hierdie jaar opnuut so wees vir Handelinge Gemeenskap in Roodepoort en oral waar ons kom.  Liefde, liefde, liefde met begrip en fyn aanvoeling net daar waar jy is!